CURSUS BEHEER BEGRAAFPLAATSEN

CURSUS KOSTEN: maatwerk - TerraNext is voor alle opleidingen en cursussen BTW VRIJ MAATWERK

Tijdens deze cursus leer je werkzaamheden met betrekking tot de voorbereiding- en het begeleiden van aanleg- en onderhoudswerkzaamheden op begraafplaatsen. 

Wij bieden cursussen aan voor verschillende doelgroepen: 

 1. Medewerker buitendienst begraafplaatsen;
 2. Specialist begraven;
 3. Manager buitendienst begraafplaatsen.

Je leert werkzaamheden met betrekking tot de voorbereiding- en het begeleiden van aanleg- en onderhoudswerkzaamheden op begraafplaatsen. Ook staat het communiceren met bezoekers, nabestaanden en begrafenisondernemers centraal.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Historie van begraven, begraafplaatsen en crematoria;
 • Huidige ontwikkelingen van begraven en cremeren;
 • Soorten begraafplaatsen en symboliek;
 • Gedenktekens en materialen onderhouden;
 • Beheer en onderhoud van het groen;
 • Graf delven, ruimen en sluiten;
 • Uitbreiding en nieuwe aanleg;
 • Begraafplaatsvoorzieningen en inrichting;
 • Wettelijke kaders bij begraven en cremeren;
 • Persoonlijke veiligheid en arbeidsomstandigheden;
 • Communiceren met bezoekers, nabestaanden en begrafenisondernemers.


Samen met jou kijken we naar je persoonlijke opleidingstraject. Wat is je instroomniveau? Naar welk niveau wil je doorgroeien? Op basis hiervan wordt de inhoud van de cursus samen met jou vastgesteld.

In overleg kan de cursus langer of korter worden gemaakt. Maatwerk is mogelijk. 

Resultaat

Na deelname aan de cursus ontvangt de cursist een certificaat.   

Datum

De cursus start bij voldoende deelname

Subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen

Voor het volgen van scholing zijn er diverse mogelijkheden voor subsidie en/of belastingaftrek. Bekijk hier de mogelijkheden  

MEER UIT HET THEMA GROEN

Aanmelden: Cursus beheer begraafplaatsen

Geslacht

Aanmelden: Cursus beheer begraafplaatsen

Geslacht