VHG BRANCHEOPLEIDING HOVENIER

VHG-BRANCHEOPLEIDING KOSTEN: €2.200 BTW VRIJ 1 JAAR - 28 LESDAGEN WAARVAN 3 ZATERDAGEN

Op woensdag 3 juni organiseren wij een online informatiebijeenkomst over de VHG opleiding (aankomend) Hovenier! Van 19 uur tot 20 uur kun je alle vragen die je hebt stellen aan docent Johan Pakes! Je moet je vooraf wel aanmelden via info@terranext.nl. We zien je graag op 3 juni tijdens de online meeting!   

TerraNext organiseert in samenwerking met de branchevereniging van hoveniers (VHG) de opleiding tot Vakbekwaam Hovenier. Deze opleiding bestaat uit 3 delen. Ieder onderdeel vormt een afzonderlijke en afgerond geheel, waar een certificaat voor te behalen is.

De drie onderdelen moeten afzonderlijk gehaald worden, alvorens men het diploma Vakbewaam Hovenier ontvangt.

De opleiding Hovenier is het tweede jaar van de VHG Brancheopleiding tot Vakbekwaam Hovenier. In dit leerjaar leert de deelnemer de basisvaardigheden van het tuinontwerpen en van de tuintechniek. Vaktechniek staat centraal. Dus geen algemene vakken zoals Nederland of maatschappijleer, maar wel plantenkennis, bodemkunde, Arbo en veiligheid en aanleg- en onderhoudsvaardigheden.

Deze opleiding is uitermate geschikt voor iedereen die bij een hoveniers- of groenvoorzieningsbedrijf werkt of wil gaan werken maar nog niet de juiste opleiding heeft gevolgd. Ook wie hobbymatig bezig is met het aanleggen en onderhouden van zijn/haar tuin, kan deelnemen.

Voorwaarde om te kunnen starten met de opleiding Hovenier is het certificiaat Aankomend Hovenier of een vergelijkbare opleiding.

Tijdens dit tweede jaar leert u de basisvaardigheden van het tuinontwerpen en de tuintechniek. Op het programma staan o.a.:

  • landmeten en waterpassen (theorie en praktijk)
  • begroten en werkplanningen maken
  • plantenkennis
  • toegepaste beplantingsleer
  • gewasbescherming
  • algemene vakkennis
  • basishandelingen tuintekenen
  • basishandelingen techniek van de aanleg

Zelfstudie
Deelnemers die opgaan voor het examen Aankomend hovenier en Hovenier dienen zelfstandig de modules vakkennis en nomenclatuur door te werken. Deze modules hebben een studiebelasting van 10 uur per week.

Examen

Ieder onderdeel wordt afgesloten met een landelijk erkend examen onder toezicht van de branchevereniging VHG.

Opleidingsduur
2e jaar: Hovenier 
- 28 lesdagen, waarvan 3 zaterdagen, van 6 klokuren. Totale lestijd van 168 uur. 

Toelatingsvoorwaarden

Voor de opleiding geldt in principe een minimumleeftijd van 21 jaar.
Voor inschrijving is de VHG opleiding Aankomend Hovenier, VMBO, LBO, of een andere, vergelijkbare opleiding noodzakelijk.

Resultaat
Wordt de opleiding met een voldoende afgesloten, dan ontvang je het VHG certificaat vakopleiding Hovenier.

Datum
De opleiding start in september/oktober 2020 bij voldoende deelnemers.  

Subsidie mogelijkheden
Voor de VHG Branche-opleiding zijn er subsidiemogelijkheden via Colland Arbeidsmarkt. Voor meer informatie: zie het document onder Downloads op deze pagina.  

Lees hier meer over de VHG Brancheopleidingen

Video

MEER UIT HET THEMA GROEN

Aanmelden: VHG Brancheopleiding Hovenier

Geslacht

Aanmelden: VHG Brancheopleiding Hovenier

Geslacht