image description

ACTUEEL AOC Keurmerk en Corona

Gepubliceerd op 24 maart 2020

Certificaten met vervaldatum 15 maart 2020 of later blijven geldig.

Vanwege het Corona virus en de preventiemaatregelen heeft Bureau Erkenningen besloten dat:

AOC Keurmerk certificaten Zorgvuldig handelen Flora- en Faunawet/Wet Natuurbescherming, met vervaldatum 15 maart 2020 of later, geldig blijven. De geldigheid wordt beƫindigd na afloop van de preventiemaatregelen. Na afloop van de preventiemaatregelen wordt een periode vastgesteld om alsnog te kunnen hercertificeren.