image description

ACTUEEL De Koers van Terra(Next)

Gepubliceerd op 20 mei 2019

Hoe springen we in op de tekorten aan melkers? Op welke manier geven we meer inhoud aan onze bbl opleidingen? Hoe kunnen we boeren helpen met de diverse ontwikkelingen binnen de veranderende markt?

Werk aan de winkel voor Terra wat betreft het thema Leven Lang Ontwikkelen! De komende jaren gaan we op een goed gefundeerd wijze aan de slag met het realiseren van onze ambities qua Leven Lang Ontwikkelen. Hiervoor is een Koersplan vastgesteld. Samen met de diverse vestigingen gaat Terra hiermee aan de slag. De wereld om ons heen verandert, ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Het is daarom noodzakelijk voor werkenden om zich te blijven scholen. Met de krimp van reguliere leerlingen en studenten, geeft dit kansen voor het toekomstige onderwijs van Terra. Vanzelfsprekend bedienen we al vele werkenden via TerraNext. Maar onze gemeenschappelijke uitdaging is nu om samen een bredere aanbod te gaan ontwikkelen. Hier zitten we verschillende marketing en communicatiemiddelen voor in om de doelgroepen ook daadwerkelijk te bereiken.

Cross-overs
Bovenstaande doen we stap voor stap. We kijken goed naar de kansen van de markt én samen met collega's koppelen we dit aan de (onderwijs)ontwikkelingen. Momenteel zijn er een aantal acties in voorbereiding; zo onderzoeken we de mogelijkheden van het aanbieden van keuzedelen aan werkenden. Een voorbeeld daarvan is het keuzedeel 'Biologische bedrijfsvoering'. We zijn inmiddels ook gestart met een nieuwe cursus minikraan (in samenwerking met Alfa College, Abiant, UWV en Oosterhof Holman). Mogelijk start er binnenkort een groep die opgeleid wordt tot melker (Terra MBO Groningen en TerraNext). Tenslotte verkennen we ook de samenwerkingen met andere onderwijsinstellingen om zodoende tot cross-overs en onderwijs op een 'hoger' niveau te komen.

Alumni
Dit programma heeft diverse relaties met ontwikkelingen binnen onze organisatie die recent zijn gestart, zoals de optimalisering van de BBL opleidingen en de implementatie van het alumnibeleid. Wil je meer weten hierover? Neem dan contact op met Sjoerd Pool via s.pool@terranext.nl