image description

ACTUEEL Effect Corona voor kennisbijeenkomsten en licentieverlening gewasbescherming

Gepubliceerd op 3 april 2020

Alle bijeenkomsten tot 1 juni a.s. vinden geen doorgang

De preventieve maatregelen vanuit de overheid volgen elkaar in snel tempo op. Vanuit Bureau Erkenningen is er het volgende besloten:

Kennisbijeenkomsten gewasbescherming (incl. knaagdierbeheersing en mollen/woelratten) kunnen tot 1 juni a.s. geen doorgang vinden. Alle geplande bijeenkomsten worden daarom geannuleerd. 

De Minister LNV geeft te kennen:

Mocht uw bewijs van vakbekwaamheid na 16 maart 2020 verlopen en u hebt vanwege de Corona-beperkingen niet voldoende bijscholingsbijeenkomsten kunnen volgen, dan zal de overheid hier een coulance-regeling op toepassen. Dit betekent dat u in de genoemde situatie uw werkzaamheden conform uw Bewijs van Vakbekwaamheid tot nadere communicatie kan blijven uitoefenen.  
Een nadere uitwerking van deze coulance-regeling zal later op www.erkenningen.nl worden gecommuniceerd.

 TerraNext biedt de mogelijkheid om een online kennisbijeenkomst te volgen met het thema Teelt of Veiligheid & Techniek.  Klik hier voor meer informatie. 

Wij adviseren u om uw licentie knaagdierbeheersing (KBA) los te laten koppelen van uw licentie gewasbescherming, zodat u niet het risico loopt dat uw gehele licentie verloopt en u opnieuw examen moet doen. Het ontkoppelen kan via www.erkenningen.nl. Neem hiervoor de volgende stappen: login op www.erkenningen.nl –> ga naar tabblad “LICENTIE” –> ga naar onderdeel “ONTKOPPELEN KBA LICENTIE” –> volg aanwijzingen

Voor vragen omtrent de geldigheid van uw licentie verwijzen wij u naar Bureau Erkenningen www.erkenningen.nl of het loket van RVO via 088 - 042 42 42.